Çocuklarda Beyin Tümörü

Çocuklarda Beyin Tümörü

Çocuklarda beyin tümörü, Tümör, bir hücrenin veya hücre grubunun organizmanın kontrol mekanizmasının etkisinden çıkıp hızlı ve normal olmayan bir çoğalma ile ortaya çıkan kitlelere verilen isimdir. Latincede "şişlik veya ur" anlamlarına gelir. Çocuklarda beyin tümörü ise; beyindeki hücrelerin anormal veya kontrolsüz bir şekilde büyümesi olarak tanımlanır. Tümör, bazen habis olabilir. Habis (kötü huylu) beyin tümörleri hızlı büyüme eğilimi gösterir ve omuriliğe yayılabilirler.

Çocuklarda beyin tümörü en sık solid tümör tipidir ve çocuklarda görülen kanserlerin %20'sini oluşturmatadır. 15 yaşın altında görülen malign hastalıklar içinde lösemiden sonra ikinci sırayı almaktadır.

Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 500 çocukta beyin tümörü vakası görülmektedir. Çocuklarda beyin tümörü her yaşta görülebilmekle birlikte, en çok 3-8 yaşlarında görülür.

Birçok kötü huylu tümörler için, henüz uygulanan belli bir tedavi yoktur, çeşitli kemoterapi ilaçları veya radyoterapi kullanılabilmektedir. Daha az habis tümör için ise cerrahi müdahale tek başına yeterli olabilir. Beynin; hafıza, öğrenme, işitme, görme, gibi hayati pek çok görevleri bulunduğundan beyin tümörleri genellikle erken tespit edilebilirler. Bahsi geçen hayati fonksiyonlar bozulduğunda, bulgular hızla meydana çıkar.

Çocuklarda beyin tümörü türleri:

 • Astrositomlar: çocuklar arasında en sık rastlanılan beyin tümörleridir. Bu hücrelerin şekli yıldıza benzer. Beyin veya omuriliğin herhangi bir yerinden kaynaklanabilir: Örneğin serebellar astrosotom beynin arka kısmından kaynaklanır ve genel olarak tüm beyin tümörleri içindeki payı oldukça yüksektir.
 • Glioblastoma multiforme: Grade (derece) IV tümördür ve çok saldırgan bir tümör çeşitidir.
 • Ependimom: Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık olarak %9’unu oluşturur, çevreleyen bölgelerde ve omurilik boyunca gelişme gösterir. Bu tümör, genellikle selim yani iyi huyludur ve çok yavaş ürer.
 • Primitif nöroektodermal tümör: Son derece habis ve saldırgan davranır. En çok beynin frontal, temporal ya da pariyetal loblarından kaynaklanır. Medulloblastoma-medulloblastom olarak anılır.
 • Koroid pleksus tümörleri: Beyin omurilik sıvısını üreten bez dokularının nadir görülen kanseridir.
 • Atipik teratoid-rabdoid tümörler: En çok küçük çocuklarda görülen çok saldırgan tümörlerdir.

Çocuklarda beyin tümörü belirtileri:

 • • Baş ağrısı,
 • • Fışkırma şeklinde kusma,
 • • Nöbet geçirme,
 • • Görme veya konuşma bozukluğu,
 • • Duygu değişikliği,
 • • Koordinasyon ve denge bozukluğu,
 • • Güçsüzlük, el ve ayaklarda karıncalanma,
 • • Süt çocuklarında baş çevresinde büyüme ve bıngıldakta görülen şişme

Çocuklarda beyin tümörü tanısı nasıl konulur? Beyin tümörü, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans (MR) görüntüleme veya doku testi ile teşhis edilebilir. bilgisayarlı tomografi beyinde görülen anormallikleri, MR ise kafatası kemiklerinin alt yüzeyindeki tümörleri görüntüler. Tümörün mikroskop ile incelemesi kanser hücrelerini gösterir. Doktor çocuklarda beyin tümörünün beyin dışına yayılmasını takip için belden iğne ile omurilik sıvısı alınması, kemik iliği aspirasyonu, biyokimya veya kemik taraması testlerini de isteyebilir. Bu testler yapılırken hareketsiz kalmaları için küçük çocuklarda uyuşturma işlemi yapılır.

Çocuklarda beyin tümörünün tedavisi:

Beyin tümörü tedavisi ekip çalışması gerektirir; beyin cerrahı operasyon yapar, arkasından onkolog kemoterapi uygular, gerekli görülürse radyoterapiye geçilir. Ameliyat öncesi, şişliği azaltmak için kortizonlu ilaç, nöbeti engellemek için nöbet engelleyici ilaç kullanılır. Üç yaşından küçük çocuklarda radyoterapi gelişen beyin dokusuna zarar vereceğinden, kemoterapi standart tedavi şeklidir. Kemoterapi genelde günlük alınan kanser öldürücü ilaç veya belli aralıkla damara enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. Kemoterapinin küçük çocuklardaki amacı radyoterapiye ihtiyacı ortadan kaldırmak veya çocuğun büyümesine kadar radyoterapiyi ertelemektir. Radyoterapi tümör hücresini öldürmek amacıyla yüksek doz X-ışını uygulanmasıdır ve 6-8 hafta boyunca günlük uygulanır.

Son Güncelleme : 05.12.2021 22:36:34
Çocuklarda Beyin Tümörü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çocuklarda Beyin Tümörü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Çocuklarda Beyin Tümörü"
gerçekten güzel makale..
Hülya . 27.11.2021 18:04:07
CEVAP YAZ
Beyin Lobları
Beyin Lobları
Beyin Lobları, İnsan beyninde beş ana lob bulunur ve bu lobların her birinin farklı görev ve işlevleri vardır. Lob; çizgi ve bölmelerle ayrılmış kısımlardır ve mikroskobik incelemeye gerek duyulmaksızın karar verilebilir.Beyin LoblarıFrontal (ön) Lob...
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi, beyin ödemi su ve sodyum içindeki artma sebebiyle beyin hacmindeki artış olarak tanımlanır. Beyin ödemi ile ilgili klinik bulgu ya yoktur yada çok azdır. Ancak ciddi olduğunda beyin ödeminin çeşitli formlarını solunum ve dolaşımın medula...
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi, Genellikle yaşlılarda ortaya çıkan ve halk dilinde bunama, tıp da ise demans veya alzheimer adı verilen bir hastalıktır.Beyinde bulunan hücrelerin ölmesiyle birlikte beyin yavaş yavaş büzülmeye baslar ve küçülür. Beyin küçülmesi ve n...
Beyin Yanması
Beyin Yanması
Beyin Yanması, Beyin, vücudumuza işlerlik kazandıran ve vücudumuzun yönetilmesini sağlayan sinirsel hücrelere sahip olan aşırı derece hassas bir organdır. İnsan beyni küçük olmasına rağmen yapmış olduğu işler oldukça büyüktür. Beynimiz olmasa vücudum...
Beyin Lezyonu
Beyin Lezyonu
Beyin lezyonu, Beyindeki anormal doku yerlerine verilen addır. Herhangi bir test veya muayene yapılana kadar oluşan anormal durumlarına da beyin lezyonları adı verilir. Beyin lezyonları çok geniş anlama gelen bir terimdir, ki açık lezyon ve kapalı le...
Beyin Zonklaması
Beyin Zonklaması
Beyin Zonklaması, Genellikle hafif ağrılarla başlayan ve bir süre sonra şiddetlenen bu ağrılar çoğunlukla başın bir tarafında veya gözün arka kısmında hissedilir. Bu ağrılar çoğu zaman sinüzit veya migren başlangıcı ağrılarıdır. Aşırı kafein alınmas...
Beyin Uyuşması Neden Olur
Beyin Uyuşması Neden Olur
Beyin uyuşması neden olur, uyuşma hissi halk arasında karıncalanma veya sancı şeklinde dile getirilir. Başın herhangi bir kısmında olan nahoş hislerdir ama bu karıncalanmalarla birlikte genelde uyuşma, bir şeyin akıyor hissi ve elektriklenme ile birl...
Beyinde Pıhtı Atması
Beyinde Pıhtı Atması
Beyinde pıhtı atması, Kan hücrelerinin bazı nedenlere bağlı olarak damar içinde oluşturduğu pıhtı, damar duvarına yapışıktır. Bu pıhtı damar duvarından koparsa, kan dolaşımına karışarak beyinde pıhtı atmasına neden olabilmektedir. Beyin dışında kalp,...
Beyin Kanseri Yaşam Süresi
Beyin Kanseri Yaşam Süresi
Beyin Kanseri Yaşam Süresi, Beyin kanserinde genellikle beynin herhangi bir yerinde başlayıp beyne metastaz baskı yapan ve beyinde oluşan tümörleridir. Çoğunlukla dokuz yaş altı ve elli beş yaş üstü insanlarda daha çok rastlanan beyin kanserlerine,...
Beyin Damar Daralması
Beyin Damar Daralması
Beyin Damar Daralması, İnsan beyni, vücut ağırlığımızın %2 sini teşkil etmektedir. Beyin kendini beslemesi için kalpten beyne çıkan kanın %20' sini kullanmaktadır. Bu da dakikada bir litre kadar kanın beyne ulaştırılması gerekir. Bu zorlu işin büyük ...
Beyin Çınlaması
Beyin Çınlaması
Beyin çınlaması, Dolaşım yollarındaki bozukluk, ödem oluşması ve basınca bağlı bir hastalık bazı zamanlarda bir ya da iki yönlü işitme yollarının beyne alındığı ve bittiği yeri tutar ve çınlamaya neden olur.İşitme mekanizması: Çınlamaya neden olan se...
Beyin Damar Genişlemesi
Beyin Damar Genişlemesi
Beyin damar genişlemesi, Aniden beliren, şiddetli baş ağrısı ile devam eden hastalıktır. Halk tarafından iyi bilinmemektedir. Beyinde oluşan damar tıkanıkları inme diye adlandırılan çoğu zaman ölümle sonuçlanan bir hastalık türüdür. Dünyada ölümler a...

 

Beyin Lobları
Beyin Ödemi
Beyin Küçülmesi
Beyin Yanması
Beyin Lezyonu
Beyin Zonklaması
Beyin Uyuşması Neden Olur
Beyinde Pıhtı Atması
Beyin Kanseri Yaşam Süresi
Beyin Damar Daralması
Beyin Çınlaması
Beyin Damar Genişlemesi
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavi
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi
Beyin Sapı
Beyin Uyuşması
Beyin İltihabı
Beyin Kanaması Sonrası
Beyin Hastalıkları
Beyin Kireçlenmesi
Beyin Tümörü Ameliyatı Kaç Saat Sürer
Beyin Zarı
Beyin Kanamasi Yogun Bakim
Beyin Kitlesi
Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası
Beyin Embolisi
Beyin Tümörü Ameliyatı Riskleri
Beyin Baloncuğu
Açık Beyin Ameliyatı
Beyin Damar Tıkanıklığı İlaçları
Popüler İçerik
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavi
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavi
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavisi, Beyin damarı tıkanıklığı, beyin damarlarındaki problemler sonucunda oluşan sinir dokularının hasar alması s...
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi
Beyin damar tıkanıklığı tedavisi, beyin ve beyinciği besleyen, boyunda ve kafa içindeki damarlarda oluşan tıkanıklıklardır. Bu tıkanıklıklar bazı du...
Beyin Sapı
Beyin Sapı
Beyin Sapı, Kafa sinirleri yolu ile yüz ve boynun motor ve duyusal inervasyonunu sağlayan beynin alt kısmıdır. Medulla spinasil olarak devam eder. Küç...
Beyin Uyuşması
Beyin Uyuşması
Beyin uyuşması, Sancı ve karıncalanma hissi olarak her insanda görülebilen ve aniden belirebilir. Bazı kişiler bu beyinde oluşan uyuşmaları çok kafala...
Beyin İltihabı
Beyin İltihabı
Beyin İltihabı, Beyin iltihabı birçok faktörden oluşabilen yaşam için tehlike oluşturan riskli bir durumdur. Tıptaki adı ensafalit olan bu hastalığa b...
Beyin Kanaması Sonrası
Beyin Kanaması Sonrası
Beyin kanaması, Beyinin herhangi bir nedene bağlı olarak, beyin kısımların da oluşan kanama şeklidir. Çok ciddi bir hastalık olmakla birlikte acil müd...
Beyin Hastalıkları
Beyin Hastalıkları
Beyin hastalıkları, beyin hastalıkları beyinde görülen kanamalar, urlar, iltihaplanmalar gibi çeşitli hastalıklardır. Bunları inceleyecek olursak; ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyin Lobları
Beyin Ödemi
Beyin Küçülmesi
Beyin Yanması
Beyin Lezyonu
Kibas Ve Psüdö Tümör Serebbi Teşhisi
Kafatasımın Üst Kısmına İçeriden Vuruluyor Gibi
Sağ Lob Beyin Kanaması.
Beyinde Tümör Ve Damat Tıkanıklılığı
Hipersenkroni
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kibas Ve Psüdö Tümör Serebbi Teşhisi
Kafatasımın Üst Kısmına İçeriden Vuruluyor Gibi
Sağ Lob Beyin Kanaması.
Beyinde Tümör Ve Damat Tıkanıklılığı
Hipersenkroni
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022