Beyin Metastazı

Beyin Metastazı

Beyin metastazı, beyin dışarısındaki doku ve organlarda ortaya çıkan kanserli hücrelerin beyin dokusuna yayılması ve beyinde tümör oluşturması anlamına gelmektedir. Bu şekildeki tümörlere sekonder yani ikincil tümör adı verilmektedir. Beyinde rastlanılan tümörlerin çoğunluğu beyin metastazı sonucunda oluşmuştur. Kanser hastalarında ölümlerin en sık karşılaşılan sebeplerinden birisi beyin metastazlarıdır.

Beyin Metastazı Nasıl Oluşur?

Kanserli hücreler kan dolaşımı aracılığıyla beyne ulaşmaktadır. Beyine ulaşan kanserli hücreler, burada bir veya birden fazla tümöre sebep olabilirler. Vücudun herhangi bir kısmında bulunan tümörden kopan kanserli hücreler kan ya da lenf sistemine girerler. Bu yol ile uğradıkları ilk durak akciğerlerdir. Akciğer sonrasında farklı organlara da kan veya lenfler yolu ile dağılabilirler. Vücut bağışıklık sistemi dolaşım halindeki bu kanser hücrelerini yok etmeye çalışır ancak kanserli hücrelerin sayısı çok fazla ise bağışıklık sistemi bunlara daha fazla direnemeyecek duruma gelir.

Akciğerlerdeki kan iletimi direkt olarak beyne devrolduğundan dolayı akciğer kanserlerinin beyin metastazı yapma riski oldukça yüksektir. Ayrıca akciğer kanserinin beyin metastazı yapması fazlasıyla hızlıdır. Hatta bazen öyle hızlı olabilir ki, akciğer kanseri teşhisinden önce beyin metastazı teşhisi koyulmaktadır.

Beyin Metastazı En Fazla Hangi Kanserlerde Ortaya Çıkar?

Vücut üzerindeki her türlü kanser beyin metastazı yapmaktadır. Ancak akciğer, göğüs, böbrek, melanoma ve kalın bağırsak kanserleri en sık beyin metastazına neden olan kanser çeşitleridir. Böbrek ve göğüs kanserleri genellikle beyin içerisinde tek tür tümöre neden olmaktadır. Ancak akciğer, kalın bağırsak ve melanoma kanserleri ise birden fazla sayıda tümöre neden olmaktadırlar.

Beyin metastazlarının yaklaşık %60 kadarı akciğer kanseri kaynaklıdır. Göğüs kanserlerinin ise yaklaşık %25 kadarı beyin metastazına neden olmaktadır. Beyin metastazlarının yaklaşık %15 kadarında ise birincil tümörün merkezi tespit edilememektedir. Bu gibi durumlarda genellikle birincil kanser hücresi oluştuktan sonra, kan dolaşımına kanserli hücreyi bırakır ve daha sonrasında bağışıklık sistemi tarafından yok edilmiştir. Ancak buna rağmen kanserli hücreler beyin metastazı yapmaya devam edebilir.

Beyin Metastazları Belirtileri Nelerdir?

Beyin metastazının yerleştiği bölgeye bağlı olarak farklı belirtiler görülmektedir. Metastaz yapan kanserin asıl merkezinin belirtilerine ayrıca beyin metastazı belirtileri de eklenmektedir. Beyin metastazı belirtileri şunlardır:

  • Kafa içi basıncının artışı: Beyin metastazı olan hastaların çoğunda, kafa içerisinde büyüyen kitlenin artışına bağlı olarak kafa içi basıncı artmaktadır. Kafa içi basıncının artması sonucunda kusmalar, baş ağrıları ve bilinç bozuklukları görülmektedir.
  • Baş ağrısı: Beyin metastazı bulunan hastaların yarısından fazlasında görülen ilk belirti baş ağrısıdır.
  • Kusma: Kusmalar genellikle baş ağrısıyla birlikte görülmektedir. Yetişkin hastalardan çok, çocuklarda görülmektedir. Çocuklarda görülen kusmalar o kadar şiddetlidir ki, bu gibi durumlara "fışkırma" tipi kusma adı verilmektedir.
  • Bilinç bulanıklıkları: Beyin metastazı olan hastaların, hastalık dönemlerinin bir döneminde bilinç bulanıklıkları yaşanmaktadır. Bu gibi bilinç bulanıklıkları hafif bir kişilik bozukluğu da olabilir, kalıcı hasarlar bırakabilecek bir koma da olabilir.
  • Havale: Beyin metastazı bulunan hastaların %35 kadarında epilepsiye benzeyen havale ve nöbetler görülebilmektedir. Bu havaleler 45 yaş üzeri hastalarda daha sık meydana gelmektedir.
Beyin Metastazı Tanısı Nasıl Koyulmaktadır?

Detaylı bir nörolojik muayenenin sonrasında yapılacak olan CT veya MRI görüntüleme sistemleri ile beyin içerisinde yer eden tümörler tespit edilebilmektedir. CT ve MRI görüntülemeleri sırasında tümörlerin daha iyi görüntülenebilmesi için damar içerisine kontrast madde uygulanması gerekebilir. Yapılacak bu görüntülemeler ile tümörün bulunduğu yer, büyüklüğü, sayısı ve bir ihtimalde tipi hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

Ancak kesin beyin metastaz tanısı sadece alınan bir dokunun mikroskop altında incelenmesi yolu ile koyulabilmektedir. Doku alma işlemi cerrahi operasyon veya biyopsi esnasında alınabilmektedir. Alınan bu doku parçası, patoloji uzmanı tarafından incelenir. Beyin metastazı tanısı eğer birincil kanser merkezi bulunmadan konulmuş ise, birincil kanserli hücreyi bulabilmek amacıyla gerekli olan testler yapılır.

Beyin Metastazı Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Beyin metastazı tedavisi genellikle kişiye özel bir tedavi planı hazırlanmaktadır. Primer kanser merkezi bulunur, kişinin genel sağlık durumu incelenir, metastatik tümörün tipi ve sayısına göre tedavi planı uygulanır.
  • Destekleyici Tedavi: Kişinin semptomlarının giderilmesini amaçlayan tedavi biçimidir. Bu tedavi esasında kullanılan ilaçlar genellikle ağrı kesiciler, fenitoin ve steroidlerdir.
  • Kemoterapi: Beyin metastazlarının tedavisinde çoğunlukla kemoterapi kullanılmamaktadır. Ancak son zamanlarda yapılan bazı araştırmalara göre bazı kanserli hücreler kemoterapiye karşı hassastır. Yani kemoterapi bu tümörlere karşı fayda sağlamaktadır.
  • Cerrahi Tedaviler: Cerrahi tedavi yöntemleri bazı beyin metastazlarında tedavi yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Cerrahi işlemler sırasında hem beyin metastazı tanısının kesinliği kontrol edilmiş olur, hemde kanserli hücre beyinden çıkarılır.
  • Radyoterapi: Radyoterapiler genellikle yeni teşhis koyulmuş olan küçük hücreli kanser metastazların tedavisinde ve kanserli hücrelerin beyin metastazı oluşturmasını engellemede kullanılmaktadır. Ayrıca bir diğer kullanım şekli ise beyin metastazlarında oluşan belirtilerin yok edilmesidir
Son Güncelleme : 05.03.2021 22:03:11
Beyin Metastazı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Beyin Metastazı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Beyin Metastazı"
m.hocam benim eşim melonom hastası beyine metans yaptı ne yapa bilirim yataktan kalkamıyor bilinç yok
Hasan Karakus . 20.10.2017
CEVAP YAZ
Beyin Lobları
Beyin Lobları
Beyin Lobları, İnsan beyninde beş ana lob bulunur ve bu lobların her birinin farklı görev ve işlevleri vardır. Lob; çizgi ve bölmelerle ayrılmış kısımlardır ve mikroskobik incelemeye gerek duyulmaksızın karar verilebilir.Beyin LoblarıFrontal (ön) Lob...
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi, beyin ödemi su ve sodyum içindeki artma sebebiyle beyin hacmindeki artış olarak tanımlanır. Beyin ödemi ile ilgili klinik bulgu ya yoktur yada çok azdır. Ancak ciddi olduğunda beyin ödeminin çeşitli formlarını solunum ve dolaşımın medula...
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi, Genellikle yaşlılarda ortaya çıkan ve halk dilinde bunama, tıp da ise demans veya alzheimer adı verilen bir hastalıktır.Beyinde bulunan hücrelerin ölmesiyle birlikte beyin yavaş yavaş büzülmeye baslar ve küçülür. Beyin küçülmesi ve n...
Beyin Yanması
Beyin Yanması
Beyin Yanması, Beyin, vücudumuza işlerlik kazandıran ve vücudumuzun yönetilmesini sağlayan sinirsel hücrelere sahip olan aşırı derece hassas bir organdır. İnsan beyni küçük olmasına rağmen yapmış olduğu işler oldukça büyüktür. Beynimiz olmasa vücudum...
Beyin Lezyonu
Beyin Lezyonu
Beyin lezyonu, Beyindeki anormal doku yerlerine verilen addır. Herhangi bir test veya muayene yapılana kadar oluşan anormal durumlarına da beyin lezyonları adı verilir. Beyin lezyonları çok geniş anlama gelen bir terimdir, ki açık lezyon ve kapalı le...
Beyin Zonklaması
Beyin Zonklaması
Beyin Zonklaması, Genellikle hafif ağrılarla başlayan ve bir süre sonra şiddetlenen bu ağrılar çoğunlukla başın bir tarafında veya gözün arka kısmında hissedilir. Bu ağrılar çoğu zaman sinüzit veya migren başlangıcı ağrılarıdır. Aşırı kafein alınmas...
Beyin Uyuşması Neden Olur
Beyin Uyuşması Neden Olur
Beyin uyuşması neden olur, uyuşma hissi halk arasında karıncalanma veya sancı şeklinde dile getirilir. Başın herhangi bir kısmında olan nahoş hislerdir ama bu karıncalanmalarla birlikte genelde uyuşma, bir şeyin akıyor hissi ve elektriklenme ile birl...
Beyinde Pıhtı Atması
Beyinde Pıhtı Atması
Beyinde pıhtı atması, Kan hücrelerinin bazı nedenlere bağlı olarak damar içinde oluşturduğu pıhtı, damar duvarına yapışıktır. Bu pıhtı damar duvarından koparsa, kan dolaşımına karışarak beyinde pıhtı atmasına neden olabilmektedir. Beyin dışında kalp,...
Beyin Kanseri Yaşam Süresi
Beyin Kanseri Yaşam Süresi
Beyin Kanseri Yaşam Süresi, Beyin kanserinde genellikle beynin herhangi bir yerinde başlayıp beyne metastaz baskı yapan ve beyinde oluşan tümörleridir. Çoğunlukla dokuz yaş altı ve elli beş yaş üstü insanlarda daha çok rastlanan beyin kanserlerine,...
Beyin Damar Daralması
Beyin Damar Daralması
Beyin Damar Daralması, İnsan beyni, vücut ağırlığımızın %2 sini teşkil etmektedir. Beyin kendini beslemesi için kalpten beyne çıkan kanın %20' sini kullanmaktadır. Bu da dakikada bir litre kadar kanın beyne ulaştırılması gerekir. Bu zorlu işin büyük ...
Beyin Çınlaması
Beyin Çınlaması
Beyin çınlaması, Dolaşım yollarındaki bozukluk, ödem oluşması ve basınca bağlı bir hastalık bazı zamanlarda bir ya da iki yönlü işitme yollarının beyne alındığı ve bittiği yeri tutar ve çınlamaya neden olur.İşitme mekanizması: Çınlamaya neden olan se...
Beyin Damar Genişlemesi
Beyin Damar Genişlemesi
Beyin damar genişlemesi, Aniden beliren, şiddetli baş ağrısı ile devam eden hastalıktır. Halk tarafından iyi bilinmemektedir. Beyinde oluşan damar tıkanıkları inme diye adlandırılan çoğu zaman ölümle sonuçlanan bir hastalık türüdür. Dünyada ölümler a...

 

Beyin Lobları
Beyin Ödemi
Beyin Küçülmesi
Beyin Yanması
Beyin Lezyonu
Beyin Zonklaması
Beyin Uyuşması Neden Olur
Beyinde Pıhtı Atması
Beyin Kanseri Yaşam Süresi
Beyin Damar Daralması
Beyin Çınlaması
Beyin Damar Genişlemesi
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavi
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi
Beyin Sapı
Beyin Uyuşması
Beyin İltihabı
Beyin Kanaması Sonrası
Beyin Hastalıkları
Beyin Kireçlenmesi
Beyin Tümörü Ameliyatı Kaç Saat Sürer
Beyin Zarı
Beyin Kanamasi Yogun Bakim
Beyin Kitlesi
Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası
Beyin Embolisi
Beyin Tümörü Ameliyatı Riskleri
Beyin Baloncuğu
Açık Beyin Ameliyatı
Beyin Damar Tıkanıklığı İlaçları
Popüler İçerik
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavi
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavi
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavisi, Beyin damarı tıkanıklığı, beyin damarlarındaki problemler sonucunda oluşan sinir dokularının hasar alması s...
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi
Beyin damar tıkanıklığı tedavisi, beyin ve beyinciği besleyen, boyunda ve kafa içindeki damarlarda oluşan tıkanıklıklardır. Bu tıkanıklıklar bazı du...
Beyin Sapı
Beyin Sapı
Beyin Sapı, Kafa sinirleri yolu ile yüz ve boynun motor ve duyusal inervasyonunu sağlayan beynin alt kısmıdır. Medulla spinasil olarak devam eder. Küç...
Beyin Uyuşması
Beyin Uyuşması
Beyin uyuşması, Sancı ve karıncalanma hissi olarak her insanda görülebilen ve aniden belirebilir. Bazı kişiler bu beyinde oluşan uyuşmaları çok kafala...
Beyin İltihabı
Beyin İltihabı
Beyin İltihabı, Beyin iltihabı birçok faktörden oluşabilen yaşam için tehlike oluşturan riskli bir durumdur. Tıptaki adı ensafalit olan bu hastalığa b...
Beyin Kanaması Sonrası
Beyin Kanaması Sonrası
Beyin kanaması, Beyinin herhangi bir nedene bağlı olarak, beyin kısımların da oluşan kanama şeklidir. Çok ciddi bir hastalık olmakla birlikte acil müd...
Beyin Hastalıkları
Beyin Hastalıkları
Beyin hastalıkları, beyin hastalıkları beyinde görülen kanamalar, urlar, iltihaplanmalar gibi çeşitli hastalıklardır. Bunları inceleyecek olursak; ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyin Lobları
Beyin Ödemi
Beyin Küçülmesi
Beyin Yanması
Beyin Lezyonu
Kibas Ve Psüdö Tümör Serebbi Teşhisi
Kafatasımın Üst Kısmına İçeriden Vuruluyor Gibi
Sağ Lob Beyin Kanaması.
Beyinde Tümör Ve Damat Tıkanıklılığı
Hipersenkroni
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kibas Ve Psüdö Tümör Serebbi Teşhisi
Kafatasımın Üst Kısmına İçeriden Vuruluyor Gibi
Sağ Lob Beyin Kanaması.
Beyinde Tümör Ve Damat Tıkanıklılığı
Hipersenkroni
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022