Beyin Patlaması Belirtileri ve Tedavisi
21 Temmuz 2024

Beyin Patlaması Belirtileri ve Tedavisi

Anevrizma olarak da bilinen beyin patlaması, kelime anlamı olarak genişleme demektir ve beyin damarlarında anevrizma, damar yapısında kalıcı bir balonlaşmayı ifade eder. Beyin damarlarındaki anevrizmalar, oluş nedenlerine, yerleşimlerine, damar ile ilişkilerine, şekillerine ve büyüklüklerine göre çeşitli türlere ayrılır. Bu türler arasında sakküler, füziform, konjenital, mikotik, travmatik, disekan, aterosklerotik, dar boyunlu, geniş boyunlu, ince duvarlı ve kalın duvarlı anevrizmalar bulunur. Ayrıca küçük anevrizmalar, büyük anevrizmalar, dev anevrizmalar ve tromboze anevrizmalar gibi daha pek çok kategori vardır. Klinik pratikte sıkça karşılaşılan anevrizmalar, konjenital sakküler anevrizmalar olarak bilinir. Bu anevrizmalar doğuştan gelen bazı bozuklukların üzerine sonradan eklenen ve kan akışını etkileyen faktörlerle ortaya çıkar. Genellikle atardamarların çatallanma ya da damar ayrılma noktalarında görülür ve çoğunlukla kiraz benzeri bir şekle sahiptirler. Spontan subaraknoid kanama (SAK) gibi çok ağır klinik tablolara yol açan anevrizmalar da bu türdendir.

Beyinde Anevrizma Oluşması

Beyin damarlarının yapısı diğer organların yapısından farklıdır. Beyin damar duvarındaki katmanlar bazı kişilerde eksik ya da daha zayıf olabilir. Bu nedenle özellikle atardamarların çatallanma noktalarında ya da damar çıkış yerlerinde, damar duvarındaki kas tabakasının ve damarın iç duvarını döşeyen elastik tabakanın zayıf olduğu alanlardan damar baloncuk yaparak anevrizma oluşur. Doğuştan gelen damar duvarlarındaki zayıflığın üzerine, kan akışı ile ilgili faktörlerin ve damar duvarının yapısını etkileyen süreçlerin de eklenmesiyle anevrizmaların oluştuğu düşüncesi yaygın olarak kabul görmektedir; ancak tam nedeni hala bilinmemektedir.

Anevrizmaların Sık Görüldüğü Yaş Grubu

Beyin damarının konjenital sakküler anevrizmalarının her ne kadar doğuştan başlangıçları olsa da, bu lezyonların ortaya çıkışı genellikle kırk ile altmış yaş arasındadır ve çok sık olarak ağır bir beyin kanaması olan SAK ile olur. Elbette uç örnekleri de vardır; on bir yaşında bir çocuğun spontan subaraknoid kanama geçirdiği ve anjiyografisinde dört adet anevrizma saptandığı da görülmüştür. İleri yaş grubunda, örneğin seksenli yaşlardaki hastalarda da görülebilir. Kısaca, her yaş grubunda görülebilmekle birlikte bu lezyonların ortaya çıkışının elli-altmış yaşlarda yoğunlaştığı görülür.

Risk Faktörleri ve Anevrizma Oluşumu

Risk faktörleri anevrizma oluşumunu etkileyebilir. Beyin anevrizmalarının sıklığında ırk ve bölge özellikleri önemlidir; bazı toplumlarda ve ailelerde anevrizma görülme oranı çok yüksektir. Dolayısıyla genetik faktörlerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak son yıllarda beyin anevrizmaları ile ilgili yeni genetik bilgiler bulunmuş olsa da, bu faktörlerin neler olduğu ve rolleri tam olarak henüz anlaşılmamıştır. Edinsel faktörler arasında damar yapısını ve kan-akış dinamiğini etkileyen hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, narkotikler, alkolizm, kanda iltihaplanma/sepsis gibi enfeksiyonlar ve kafa-beyin darbeleri anevrizma oluşumunda rol oynarlar.

Bu Belirtiler Varsa Çok Dikkatli Olun!
  • Görme bozuklukları
  • Göz hareketlerinde kısıtlanma ve bununla ilişkili olarak çift görme
  • Göz etrafında ya da yüzde ağrılar
  • Konuşma bozuklukları
  • Vücudun bir tarafında kuvvet ya da duyu kaybı
  • Yürüme bozuklukları
  • Bunama
  • Duygulanım bozuklukları
  • Baş ağrısı
  • Bu bulgular, hekim tarafından doğru bir şekilde değerlendirilip gerekli incelemeler yapılırsa, anevrizma henüz kanamadan teşhis edilebilir. Bazen de başka nedenlerle yaptırılan görüntülemelerde rastlantısal olarak anevrizma saptanabilir. Anevrizma kanamadan tanı konması, hem hasta hem de hekim açısından çok şanslı bir durumdur.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Erseven

21 Temmuz 2024 Pazar

Beyin damar duvarındaki katmanların bazı kişilerde eksik ya da daha zayıf olması anevrizma riskini arttırıyor mu? Bu zayıflığın doğuştan mı yoksa sonradan mı geliştiği daha fazla mı etkili?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Erseven, sorunuz oldukça önemli bir konuya değiniyor. Beyin damar duvarlarındaki katmanların eksik ya da zayıf olması gerçekten de anevrizma riskini artırabilir. Bu durum hem doğuştan gelen yapısal bir zayıflık olabilir hem de yaşam tarzı, yüksek tansiyon, sigara kullanımı gibi faktörlerle sonradan gelişebilir. Doğuştan gelen zayıflıklar genellikle genetik faktörlere bağlıdır ve bu tür durumlarda ailede anevrizma geçmişi olan bireylerde risk daha yüksek olabilir. Ancak sonradan gelişen zayıflıklar da oldukça etkilidir ve bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Beyin Uyuşması Neden Olur?

Beyin Uyuşması Neden Olur?

Beyin Ana Damar Tıkanıklığı

Beyin Ana Damar Tıkanıklığı

Beyin Ameliyatı Sonrası

Beyin Ameliyatı Sonrası

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Diş Sıkma ve Beyin

Diş Sıkma ve Beyin

Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Beyin Travması Belirtileri ve Tedavisi

Beyin Travması Belirtileri ve Tedavisi

Beyin Anevrizması Belirtileri

Beyin Anevrizması Belirtileri

Beyin Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Beyin Büyümesi Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Beyin Kanaması Belirtileri ve Tedavisi

Beyin Kanaması Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Beyin Damar Tıkanıklığı

Beyin Damar Tıkanıklığı

Güncel

Beyin Jimnastiği Nedir ve Nasıl Yapılır?

Beyin Jimnastiği Nedir ve Nasıl Yapılır?

Beyin Fırtınası Nedir ve Nasıl Yapılır?

Beyin Fırtınası Nedir ve Nasıl Yapılır?

Beyin İltihabı Belirtileri

Beyin İltihabı Belirtileri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin Tümörü Neden Olur?

Beyin Tümörü Neden Olur?

Beyin Sıvısı Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Beyin Sıvısı Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Beyin Ameliyatı Riskleri ve Sonrası

Beyin Ameliyatı Riskleri ve Sonrası

Beyin Tümörü Baş Ağrısı

Beyin Tümörü Baş Ağrısı

Beyin Elektrosu

Beyin Elektrosu

Hipokampos

Hipokampos